Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

9/ZP/2022 Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-21 2022-11-29 12:00 2022-11-29
7/ZP/2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-25 2022-11-03 12:00 2022-11-28
5/ZP/2022 Dostawa drutu stalowego do belowania Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-17 2022-08-25 12:00 2022-09-09
4/ZP/2022 Dostawa przerzucarki pryzm kompostowych Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-08 2022-08-05 12:00 2022-09-02
3/ZP/2022 Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-09 2022-06-20 12:00 2022-07-04
2/ZP/2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-20 2022-05-31 12:00 2022-06-14
1/ZP/2022 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-21 2022-02-18 12:00 2022-04-08
8/ZP/2021 Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-17 2021-12-28 12:00 2022-01-12
7/ZP/2021 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych ze zmieszanych odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-24 2021-12-20 12:00 2022-01-17
6/ZP/2021 Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-17 2021-11-25 12:00 2021-12-17
5/ZP/2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-02 2021-11-10 12:00 2021-11-26
4/ZP/2021 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z odpadów wielkogabarytowych Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-22 2021-11-19 12:00 2021-12-15
3/ZP/2021 Dostawa ładowarki kołowej jednonaczyniowej Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-07 2021-10-20 12:00 2021-11-10
2/ZP/2021 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-17 2021-06-25 12:00 2021-08-03
1/ZP/2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-15 2021-03-23 12:00 2021-04-08
7/ZP/2020 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-23 2021-01-26 12:00 2021-04-01
3/ZP/2020 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych ze zmieszanych odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-11 2020-12-14 12:00 2021-01-26
2/ZP/2020 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-30 2020-12-01 12:00 2021-02-15
1/ZP/2020 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-06 2020-05-07 12:00 2020-08-03
10/ZP/2019 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodach 19 12 10 i 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-11-08 2019-12-11 14:00 2020-03-11
6/ZP/2019 Dostawy sprzętu mobilnego w związku z realizacją inwestycji pn.:„Dostosowanie Zakładu ZagospodarowaniaOdpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. do wymagań dla RIPOK” Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-13 2019-10-16 14:20 2020-01-13
5/ZP/2019 Dostawy sprzętu mobilnego w związku z realizacją inwestycji pn.:„Dostosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. do wymagań dla RIPOK” Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-05 2019-09-05 12:00 2019-09-13
4/ZP/2019 Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-06-14 2019-07-18 10:00 2019-08-22
1/ZP/2019 dostawy sprzętu mobilnego w związku z realizacją inwestycji pn.:„Dostosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. do wymagań dla RIPOK” Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-05-22 2019-06-25 10:00 2019-08-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa