Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

Realizacja usługi ochrony mienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 8/ZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-12-05 12:16
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z odpadów wielkogabarytowych 6/ZP/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-12-05 09:20
Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. 9/ZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-29 13:59
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół 7/ZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-18 13:54
Dostawa drutu stalowego do belowania 5/ZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-08-26 09:48
Dostawa przerzucarki pryzm kompostowych 4/ZP/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-08-22 13:37
Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. 3/ZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-22 12:51
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół 2/ZP/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-06 12:23
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) 1/ZP/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-03-11 12:23
Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. 8/ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-01-03 09:37
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych ze zmieszanych odpadów komunalnych 7/ZP/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-30 11:32
Sprzedaż energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z o.o. 6/ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-01 09:16
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych z odpadów wielkogabarytowych 4/ZP/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-11-29 09:43
Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół 5/ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-18 11:22
Dostawa ładowarki kołowej jednonaczyniowej 3/ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-10-25 10:00
Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 2/ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-15 10:29
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 20 01 99 ex – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – popiół 1/ZP/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-04-01 13:18
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 10 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 7/ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-02-15 10:15
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych ze zmieszanych odpadów komunalnych 3/ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-23 13:25
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 2/ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-17 13:34
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 1/ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 2 2020-06-22 11:25
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 1/ZP/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-05-29 12:54
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodach 19 12 10 i 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 10/ZP/2019 Postępowanie PZP Części: 2 2020-01-31 12:39
Odbiór i przetwarzanie odpadów o kodach 19 12 10 i 19 12 12 pochodzących z ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 10/ZP/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2020-01-31 12:38
Dostawy sprzętu mobilnego w związku z realizacją inwestycji pn.:„Dostosowanie Zakładu ZagospodarowaniaOdpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. do wymagań dla RIPOK” 6/ZP/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-29 11:57

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa